Om HMS-Tjenesten

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Vi er godkjent bedriftshelsetjeneste og et ressurssenter innen forebyggende HMS-arbeid.

Det hele startet i 1950 og i 2010 kunne vi feire 60 år jubileum.

Vi eies av 114 medlemsbedrifter og tar vare på over 5000 arbeidstakere innen ulike bransjer i Sør-Troms.
 
Vårt fagteam består av fire bedriftssykepleiere, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeut, bedriftsjordmor, spesialist i arbeidsmedisin, spesialist i samfunnsmedisin og daglig leder.
 
Det er viktig for oss å ha en fri og uavhengig stilling så vi kan opptre som rådgivere og sakkyndige i alle HMS-saker.

Vi jobber alltid for 

arbeidsglede i friske bedrifter