Helseovervåking

Helseovervåking

Helseovervåking er målrettede konsultasjoner med bedriftslege/-sykepleier for å få status på helse i forhold til eksponeringer i arbeidet. 

Arbeidsgivere kan i samarbeid med oss bruke helseovervåkingen til å forbedre arbeidsmiljøet og hindre at arbeidstakere utvikler arbeidsrelaterte sykdommer. 

Kontakt oss for spørsmål om helseovervåking i din bedrift på tlf. 77 01 86 80 eller  e-post

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

På vår arbeidsmedisinske poliklinikk tilbyr bedriftslegen/-sykepleiere konsultasjoner og vaksinasjoner av arbeidstakere, og våre bedriftsfysioterapeuter tilbyr konsultasjoner i forhold til vurdering av fysiske helseskader og tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet. Bedriftsjordmor tilbyr oppfølging av gravide i jobb og rådgivning samt trekantsamtaler mellom gravid, leder og jordmor.

Kontakt oss for bestilling av time på poliklinikken på tlf. 77 01 86 80 eller e-post.

Sykefraværsoppfølging og dialogmøter

Ved sykefravær deltar vi i dialogmøter mellom arbeidsgiver og –taker og  hjelper med å finne løsninger og legge til rette for den sykemeldte på arbeidsplassen.

Har du bruk for helseovervåking kontakt oss på tlf. 77 01 86 80 eller e-post.