Miljøfyrtårn

 SØR-TROMS HMS-TJENESTE ER MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

 
 Miljøfyrtårn
 
MÅL
Sør-Troms HMS-tjeneste skal arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø. Sør-Troms HMS-tjeneste skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.
- Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum.
- Vi skal skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, med å ha en målrettet og effektiv drift, rapportere pålitelig samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i lov og avtaleverk.
 
TILTAK
- Vi skal redusere antall kjørte km i egne biler. Fokusere på organisering av arbeidet for å redusere kjørte km i forbindelse med andres besøk hos oss (indirekte reisevirksomhet)
- Vi skal jobbe for høyest mulig sortering- og gjenvinningsgrad av avfall. 
- Jobbe med tiltak for energieffektivisering av lokalene våre. 
 
RESULTATER
Se innrapporterte tall for 2023 i teksten under.
 
KLIMAREGNSKAP
Se klimaregnskap 2015 - 2023 i teksten under.

VI ØNSKER INNSPILL TIL KLIMA- OG MILJØARBEIDET
Vi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.
En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover.
Send forslag til: post@hms-tjeneste.no
Sør-Troms HMS-Tjeneste

Innrapportering for 2023

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felleskriterier, privat og statlig, Legekontor/legevakt/ helsestasjon

Sertifikat
Type: 3-årig 
Utstedt: 01 jun., 2021 
Utløper: 01 jun., 2024