Vi kan tilby følgende kurs:


Kurs i risikovurdering

Vi går gjennom begrepet "risiko" og gir deg verktøy for å kunne vurdere risiko i din virksomhet.
Varighet: 2-3 timer.

HMS for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Dette dagskurset passer til deg som er leder eller avdelingsleder.
Varighet: 1 dag
 

Grunnkurs HMS

For deg som trenger HMS-faglig påfyll, er nytt verneombud eller medlem av AMU på din arbeidsplass. Vårt HMS grunnkurs gir deg kunnskaper om hvordan du kan flytte bedriftens HMS-aktiviteter inn i det daglige arbeidet.
Varighet: 3 dager.

 

«Godt arbeidsmiljø- Flaks eller fortjeneste?»

Hva spiller inn for å at man skal ha et godt arbeidsmiljø? Kan man selv gjøre noe for at det skal bli bra? Kurset er rettet mot ansatte, tillitsvalgte, verneombud, ledere og HMS-ansvarlige.
Varighet: 2-3 timer.

Kommunikasjon

 • Teori kommunikasjon:
 • Betingelser for god kommunikasjon
 • Kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Å gi og få tilbakemeldinger
 • Demokratiske spilleregler
  Varighet: ca. 3 timer

Kommunikasjon – å være en tydelig leder

 • Teori kommunikasjon, tilbakemeldinger, kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Psykososiale faktorer
 • Balansert ledelse – omsorgsplikt/styringsrett
 • Saksgang og håndtering av varsel, klage, søknad
 • Tydelig ledelse
 • Tydelig kommunikasjon
  Varighet: 3 timer

«Vold og trusler i arbeidslivet –forebygging, oppfølging og etterarbeid»

«Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir utskjelt, utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra tredje part eller angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære». Arbeidstilsynet 2009.

Innhold:

 • Hva er vold og trusler
 • Hvordan forebygge og vold og trusler på arbeidsplassen
 • Risikokartlegging, systematisk arbeid
 • Årsaker til vold og trusler
 • Normale reaksjoner
 • Oppfølging og etterarbeid

 • Innholdet  justeres/tilpasses den enkelte bedrift.  
  Varighet: 2 timer

 

Førstehjelpskurs

Vi arrangerer jevnlig førstehjelpskurs med både teori og praktiske øvelser.
Det blir gjennomgått tema som;

 • Hjerte-lungeredning med praktisk trening på 1.hjelpsdukke
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Mistanke om akutt hjertesykdom
 • Mistanke om slag
 • Hvordan du kan hjelpe dersom du kommer til en trafikkulykke
 • Førstehjelp i det daglige
  Varighet: 3 timer.
   

«Unngå muskel- og skjelettplager - jobb smart!»

Hvilke faktorer spiller inn for utviklingen av din arbeidshelse? Lær enkle grep som vil hjelpe deg å forebygge muskel- og skjelettplager. Passer for ansatte, verneombud, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige og ledere.
Varighet: 2-3 timer.