Vi kan tilby følgende kurs:


"Arbeidsmiljøloven - Et nyttig og lønnsomt lederredskap"

Nytt og spennende kurs om arbeidsmiljøloven. Kurset passer for ledere på alle nivå.
Varighet: 2-3 timer.

Kurs i risikovurdering

Vi går gjennom begrepet "risiko" og gir deg verktøy for å kunne vurdere risiko i din virksomhet.
Varighet: 2-3 timer.

«Dårlig inneklima – følelse eller fakta?»

En innføring i faktorer som påvirker inneklimaet og forslag til tiltak som kan bedre dette.
Varighet: 2-3 timer. 


HMS for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Dette dagskurset passer til deg som er leder eller avdelingsleder.
Varighet: 1 dag
 

Kurs i medarbeidersamtale

Er medarbeidersamtaler noe du har utsatt litt for lenge?  Vi arrangerer kurs for deg som gjennomfører medarbeidersamtaler.
Varighet: 2 timer.

Grunnkurs HMS

For deg som trenger HMS-faglig påfyll, er nytt verneombud eller medlem av AMU på din arbeidsplass. Vårt HMS grunnkurs gir deg kunnskaper om hvordan du kan flytte bedriftens HMS-aktiviteter inn i det daglige arbeidet.
Varighet: 3 dager.

 

«Godt arbeidsmiljø- Flaks eller fortjeneste?»

Hva spiller inn for å at man skal ha et godt arbeidsmiljø? Kan man selv gjøre noe for at det skal bli bra? Kurset er rettet mot ansatte, tillitsvalgte, verneombud, ledere og HMS-ansvarlige.
Varighet: 2-3 timer.

Kommunikasjon

 • Teori kommunikasjon:
 • Betingelser for god kommunikasjon
 • Kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Å gi og få tilbakemeldinger
 • Demokratiske spilleregler
  Varighet: ca. 3 timer

Kommunikasjon – å være en tydelig leder

 • Teori kommunikasjon, tilbakemeldinger, kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Psykososiale faktorer
 • Balansert ledelse – omsorgsplikt/styringsrett
 • Saksgang og håndtering av varsel, klage, søknad
 • Tydelig ledelse
 • Tydelig kommunikasjon
  Varighet: 3 timer

«Vold og trusler i arbeidslivet –forebygging, oppfølging og etterarbeid»

«Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir utskjelt, utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra tredje part eller angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære». Arbeidstilsynet 2009.

Innhold:

 • Hva er vold og trusler
 • Hvordan forebygge og vold og trusler på arbeidsplassen
 • Risikokartlegging, systematisk arbeid
 • Årsaker til vold og trusler
 • Normale reaksjoner
 • Oppfølging og etterarbeid

 • Innholdet  justeres/tilpasses den enkelte bedrift.  
  Varighet: 2 timer

Håndtering av mobbing/konflikter i hverdagen

Konflikter på arbeidsplassen er umulig å unngå. Så lenge det dreier seg om faglig uenighet kan konflikter være positive fordi de tydeliggjør vesentlige Temaer og de gir mulighet for problemløsning og forandring. Det er dessverre slik at konflikter kan få negative utfall og påvirke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen. Noen ganger kan det også ende med mobbing av enkelt - personer. Dette kurset er ment som en innføring i det å forstå og håndtere ulike typer konflikter, og hvordan man kan forebygge at konflikter utvikles.
Varighet: 3 timer.

 

Førstehjelpskurs

Vi arrangerer jevnlig førstehjelpskurs med både teori og praktiske øvelser.
Det blir gjennomgått tema som;

 • Hjerte-lungeredning med praktisk trening på 1.hjelpsdukke
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Mistanke om akutt hjertesykdom
 • Mistanke om slag
 • Hvordan du kan hjelpe dersom du kommer til en trafikkulykke
 • Førstehjelp i det daglige
  Varighet: 3 timer.
   

«Unngå muskel- og skjelettplager - jobb smart!»

Hvilke faktorer spiller inn for utviklingen av din arbeidshelse? Lær enkle grep som vil hjelpe deg å forebygge muskel- og skjelettplager. Passer for ansatte, verneombud, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige og ledere.
Varighet: 2-3 timer.

Stressmestring

Et kurs som gir deltakerne bedre innsikt i hvordan man mestrer stress på jobb, samt verktøy for å kunne håndtere dette.
Varighet: 1-3 timer