Påmeldingsregler

Påmeldingsregler

- Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig
- Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme bedrift
- Påmelding kan skje inntil dagen før avholdelse så lenge det er ledige plasser igjen

Ved avmelding gjelder følgende

- Ved avmelding etter påmeldingsfrist, belastes 50% av deltakeravgiften
- Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart, belastes full deltakeravgift

Har du spørsmål vedr. kurs kan du kontakte oss på tlf. 77 01 86 80
eller e-post 

Vi tar forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Utropstegn i rød sirkel
Covid-19

  • Dersom det oppstår et betydelig smitteutbrudd i byen/lokasjonen hvor et kurs er planlagt, forbeholder vi oss retten til å tilby kurset på webinar eller booke om til en senere dato. Vi plikter å varsle om dette senest 24 timer før kursstart.

  • Når du melder deg på et klasseromskurs hos oss, samtykker du også til å etterleve vår smittevernsrutine på kurset. Dersom du ikke etterlever smittevernsreglene, forbeholder vi oss retten til å bortvise deg fra kurset uten kompensasjon. Dersom du mistenker at du kan være smittet, kan du kontakte oss for å booke om kursplassen din.