Arbeidsmiljø og trivsel

Arbeidsmiljø og inneklima

Alle er avhengig av et godt arbeidsmiljø og inneklima for å fungere godt uten helseplager og nedsatt arbeidsevne.
 
Vi hjelper med kartlegging, målinger og vurderinger ifht.:
  • Risiko knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske problemstillinger
  • Støy på arbeidsplassen
  • Forurensinger i arbeidsmiljøet
  • Stoffkartotek og internkontrollsystem 
  • Inneklima i forhold til temperatur, luftfuktighet og CO2
Kontakt oss for spørsmål om arbeidsmiljø og inneklima på din arbeidsplass på tlf. 77 01 86 80 eller e-post.
 

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø handler om de sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben, positive så vel som negative. Positive sider er de forhold som bidrar til jobbtilfredshet og de negativer det motsatte.
 
Når det psykososiale arbeidsmiljø blir en belastning øker risikoen for helseproblemer, spesielt hjerteinfarkt og muskel-/skjelettlidelser. 
 
En individuell eller gruppesamtale med oss kan være en god hjelp i en vanskelig situasjon. Vi er sertifiserte faktaundersøkere og rådgivere i konflikts- og trakasseringssaker og har naturligvis taushetsplikt.

Kontakt oss for spørsmål om den sosiale trivsel på din arbeidsplass i din bedrift på tlf. 77 01 86 80 eller e-post.

Dialogmøter og sykefraværsoppfølging

Ved sykefravær deltar vi i dialogmøter og hjelper din bedrift med å finne løsninger og legge til rette for arbeidstaker på arbeidsplassen.
 
Vi foretar sykefraværsoppfølging på vegne av både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Har du spørsmål eller bruk for dialogmøter og sykefraværsoppfølging kontakt oss på tlf. 77 01 86 80 eller e-post