Bli medlem

"Alle ønsker vi et arbeidsmiljø som er trivelig, inkluderende og uten fare for liv og helse. Bak ethvert arbeidsmiljøproblem finnes det alltid løsningsalternativer. Vi hjelper til med å finne dem."

 

Sør-Troms HMS-Tjeneste tilbyr sine medlemsbedrifter hjelp til å planlegge, strukturere og utføre bedriftshelsefaglige oppgaver. Vi forebygger sykefravær og arbeidsrelaterte skader og tilbyr tjenester innen:


HMS-Rådgivning
Helseovervåking
Kurs og opplæring
Arbeidsmiljø og trivsel
Ergonomi og tilrettelegging
 

Kontakt oss på e-post eller tlf. 77 01 86 80 og hør mer om hva vi kan tilby deg og din bedrift.


Vi er godkjent BHT

For å bli godkjent, skal en bedriftshelsetjenesten ha en faglig sammensetning som gjør den i stand til å gi råd innenfor arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Sør-Troms HMS-Tjeneste er godkjent og vårt fagteam består av lege, sykepleiere, yrkeshygieniker, jordmor og fysioterapeut.