Ergonomi og tilrettelegging

Ergonomi

Arbeidsstilling2
Ett av bedriftsfysioterapeutens viktigste arbeidsområder er ergonomisk vurdering og tilrettelegging. 
 
Ergonomi går ut på å tilpasse arbeidet til mennesker og vi hjelper med rådgivning, vurdering og tilrettelegging av arbeidsplassen ut fra menneskets fysiske/biologiske forutsetninger ifht.:
 •   Muskel-/skjelettplager
 •   Ergonomiske tilrettelegginger mht. møblering, belysning og bruk av hjelpemidler.
 •   Tungt og ensformig arbeid
 •   Forflytningsteknikker
 •   Trening og livsstil
 •   Planlegging av nybygg og rehabilitering av bygg 
 •   Graviditet
Vår bedriftsfysioterapeut tilbyr også konsultasjoner i forhold til vurdering av fysiske helseskader og tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet.
Kontakt oss på tlf. 77 01 86 80 eller e-post

Gravide arbeidstakere

Penger1
Gravide står for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner under 40 år. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i svangerskapet. Ved å ivareta og tilrettelegge arbeidet vil den gravide få et trygt og godt arbeidsmiljø og sykefraværet kan reduseres betraktelig. I vårt gravideprosjekt; ”Gravid og i arbeid” ble sykefraværet redusert med 85 %. 
 
For å skape de best mulige forutsetninger for mor og barn i graviditeten hjelper vi med rådgivning, vurderinger og oppfølging ifht.:
 •   ”Gravidepolitikk”
 •   Individuell tilpassning
 •   Risiko på arbeidsplassen
 •   Møter mellom den gravide og nærmeste leder. 
 •   Rettigheter og plikter med mer
Er du gravid eller har du gravide arbeidstakere kan du kontakte oss for mer informasjon på tlf. 77 01 86 80 eller e-post.