Styret og valgkomitéen

Styret:

Styreleder
Eivind Romie
Polaris Distribusjon Nord AS  
 
Nestleder
Andreas Stellander
HRS 
 
Styremedlemmer:
Maren Simonsen
Harstad Maskin AS

Siv Pedersen Ystebø
Harstad Mekaniske Verksted AS
 
Lill-Grethe Bakkland
Tjeldsund kommune


Varamedlem:
Per-Christian Pedersen
KUPA AS

Jorunn Bertelsen
Gratanglaks AS


 

Valgkomité:

Elin Langstrand - Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
Kristin Heitmann - HRS - Hålogaland Ressursselskap IKS
Håkon Vahl - Mat av Vahl AS
Bente Solvang - Tjeldsund kommune