Styret og valgkomitéen

Styret:

Styreleder
Eivind Romie
Polaris Distribusjon Nord AS  
 
Nestleder
Linda Robertsen 
Kvæfjord kommune
 
Styremedlemmer:
Maren Simonsen
Harstad Maskin AS

Sture Gjertsen
Brødrene Killi AS
 
Lill-Grethe Bakkland
Tjeldsund kommune


Varamedlem:
Andreas Stellander
HRS

Kine Moxness Sandnes
Harstad Tidene


 

Valgkomité:

Elin Langstrand - Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
Kristin Heitmann - HRS - Hålogaland Ressursselskap IKS
Trond Slettbakk - KUPA - Kunnskapsparken Nord AS
Bente Solvang - Tjeldsund kommune