Styret og valgkomitéen

Styret:

Styreleder
Linda Robertsen 
Kvæfjord kommune
 
Nestleder
Eivind Romie
Polaris Distribusjon Nord AS  
 
Styremedlemmer:
Maren Simonsen
Harstad Maskin AS

Sture Gjertsen
Brødrene Killi AS
 
Wenche Iren Jenssen
Norconsult AS

Varameldemmer:
Andreas Stellander
HRS

Bente Pettersen
Tjeldsund kommune

 

Valgkomité:

Elin Langstrand - Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
Kristin Heitmann - HRS - Hålogaland Ressursselskap IKS
Trond Slettbakk - KUPA - Kunnskapsparken Nord AS
Bente Solvang - Tjeldsund kommune