Styret og valgkomitéen

Styret:

Styreleder
Andreas Stellander
HRS 
 
Nestleder
Siv Pedersen Ystebø
Harstad Mekaniske Verksted AS
 
Styremedlemmer:
Kathrine Keanbog Thorsen
INKO AS

Anders Winsjansen
Kvæfjord kommune

Per-Christian Pedersen
KUPA AS


Varamedlem:
Jorunn Bertelsen
Gratanglaks AS

Hege Thomassen
Trollvika drift AS


 

Valgkomité:

Elin Langstrand - Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
Stian Paulsen - Paulsen og Sønner AS
Håkon Vahl - Mat av Vahl AS
Nils Arthur Geitanger -Bark Spiseri og Bar AS