Vi søker lege til teamet vårt

Publisert 18.02.2020 10:28
Hjerte og stetoskop


 
Det er hyggelig å oppleve at aktiviteten er så høy at vi må utvide vår stab med ekstra legeressurs.
Vi søker derfor en nysgjerring og interessert lege som ønsker å jobbe med arbeidsrelaterte helseutfordringer.
Søknadsfrist 16.03.20.
http://www.hms-tjeneste.no/stilling-ledig