Stilling ledig

HMS-profilbilde_2018

Sør-Troms HMS-tjeneste søker:

Bedriftsfysioterapeut/-ergoterapeut/ HMS-rådgiver

- som har interesse for forebyggende arbeid og samspillet mellom arbeidsliv og individ.

 

Kan du tenke deg å jobbe i et kompetanseteam med lege, sykepleiere, fysioterapeut, jordmor og yrkeshygieniker?
Har du interesse for forebyggende helsearbeid og arbeidshelse? Da er denne stillingen noe for deg.

 
Dine arbeidsoppgaver blir blant annet:
Ansvar for oppfølging av bedrifter i forhold til generelt HMS-arbeid 
Arbeidsmiljøutvikling med hovedvekt på ergonomi
Arbeidsplassvurderinger
Gruppebasert og individuell råd/veiledning 
Kartlegging og risikovurdering
Undervisning 
Gi bistand i forhold til psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering.
Relevant fagbakgrunn og erfaring vil kunne gi grunnlag for andre og utvidede
        ansvarsområder
Reisevirksomhet må påregnes

 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Autorisert fysioterapeut/ergoterapeut
Interesse for forebyggende arbeid og samspillet mellom arbeidsliv og individ
Annen relevant fagkompetanse som er relatert til HMS-arbeid
Gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
Strukturert og systematisk
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Vant til å jobbe med data og digitale løsninger
God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Erfaring fra HMS-arbeid bedriftshelsetjeneste er en fordel
Må ha førerkort og disponere egen bil

 

Vi tilbyr:
100 % fast stilling med varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
Arbeid i tverrfaglig team
Selvstendig og utadrettet arbeidsform
Faglige utfordringer i første rekke knyttet opp til individuell tilrettelegging og veiledning ved muskel-skjelettplager
Gode kurs- og utviklingsmuligheter i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
Lønn og andre betingelser etter avtale
Snarlig tiltredelse
 
For nærmere informasjon om stillingen kontakt: 
daglig leder Ann Elin Hansen, tlf 47 87 86 50, eller 
bedriftsfysioterapeut Hege Wulff Larsen, tlf. 41 81 00 54.
 
Søknad med CV sendes til e-post: post@hms-tjeneste.no eller
Sør-Troms HMS-tjeneste, Verkstedveien 1, 2 etg. 9406 Harstad.

Søknadsfrist: 31.08.21