Hva gjør vi for dere?

Vi er godkjent bedriftshelsetjeneste og tilbyr tjenester innen:


  HMS rådgivning

  Helseovervåking 

  Kurs og opplæring 

        Arbeid og trivsel 

  Ergonomi og tilrettelegging


Vårt fagteam består av yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeut, tre bedriftssykepleiere, spesialist i samfunnsmedisin og daglig leder.
 
Alle henvendelser og oppdrag vil bli sikret konfidensiell behandling.
 
Vi jobber alltid for arbeidsglede i friske bedrifter. Kontakt oss på e-post eller tlf. 77 01 86 80 og hør mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din arbeidsplass.