• Karusell-innhold 2

“Det er viktig for oss å ha en fri og uavhengig stilling
så vi kan opptre som rådgivere og sakkyndige i alle HMS-saker. ”

Nyheter fra oss

 • Råd til ledere i disse korona-tider

  Publisert 17.03.2020 10:31

  Råd for ledere: Gjør det klart at hver enkelt ansatt er ansvarlig for å gjøre tiltak for å holde seg frisk (se også "Råd til ansatte" i egen...

 • Status om vår drift i koronasituasjon

  Status om vår drift i koronasituasjon

  Publisert 16.03.2020 12:38

  Vi  følger fortsatt anbefalingene fra myndighetene og gjennomfører tiltak for å bidra til at færrest mulig blir smittet av Covid-19...

 • Anbefalinger fra Arbeidstilsynet ang. Koronavirus

  Anbefalinger fra Arbeidstilsynet ang. Koronavirus

  Publisert 12.03.2020 12:28

    Det er viktig at bedriftene gjør sine vurderinger for å bidra til å redusere smitterisiko.  Her er de anbefalingene Arbeidstilsynet har gitt så...

 • Vi søker lege til teamet vårt

  Vi søker lege til teamet vårt

  Publisert 18.02.2020 10:28

    Det er hyggelig å oppleve at aktiviteten er så høy at vi må utvide vår stab med ekstra legeressurs. Vi søker derfor en nysgjerring og...