Digitale bedriftshelsetjenester

Publisert 03.04.2020 12:57

Sør-Troms HMS-tjeneste styrker vårt tilbud av digitale tjenester og vi videreutvikler disse tjenestene etter påske. Vi søker å ha tett kontakt med våre kunder og vil tilstrebe bistand på alle nivåer for at våre kunder fortsatt skal ha sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer.

Her er noe av det vi kan bistå med via elektronisk kommunikasjon:
• Generelle og spesifikke arbeidsrelaterte spørsmål forbundet med Korona
• Risikovurdering og forbygging av smitte på arbeidsplasser
• Lederstøtte i krisetider
• Sykefraværsarbeid
• Bistand psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

• Råd og veiledning til verneombud
• Støttesamtaler med enkeltansatte
• Krisehåndtering
• Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen utvikler seg

• Bedriftsjordmor bistår med arbeidsrelaterte spørsmål/risikovurdering
• Ergonomirådgivning (også for de som har hjemmekontor) 
• Yrkeshygienisk rådgiving
• Alle typer møter (eks. AMU, dialogmøter, HMS-møter ol.)
• Online-Energipause 

Kontakt oss på tlf 77018680, post@hms-tjeneste.no eller via vårt kontaktskjem her på vår hjemmeside.