Vi gratulerer Harstad Mek.Verksted AS med HMS-prisen 2021!

Publisert 05.04.2022 10:32
HMS-prisen 2021 Hastad Mek. Verksted AS
En stolt leder Jan Oddvvar Olsen, og og et stolt verneombud Tone Gletne, viser frem diplom og blomster.

Juriens begrunnelse:
Bedriften tar tak i risiko og utfordringer, og jobber for forbedringer i arbeidsmiljøet. De gjennomfører regelmessige vernerunder, og kartlegger arbeidsmiljøet systematisk, og utarbeider handlingsplaner som følges opp. I prosessen benytter de seg av kompetanse og erfaring hos de ansatte. I tillegg bruker de også fagekspertisen og tjenestene vi kan bistå med fra bedriftshelsetjenesten.

Hameks leder Jan Oddvar Olsen og verneombud Tone Gletne forteller:
Vi ble mektig stolt av denne utmerkelsen og dette motiverer til å jobbe videre for å forbedre oss ytterligere. Vi er ikke perfekte, men vi VIL forbedre oss hele tiden.
Vi takker våre ansatte, og vår operative ledelse, vår HMS ansvarlige og ikke minst Sør-Troms HMS-tjeneste for verdifull medvirkning til kontinuerlig forbedring.
Vår ledesetning har tre ord: VI BRYR OSS!
- om våre kunder
- om hverandre og vårt arbeidsmiljø
- om våre samarbeidspartnere og leverandører
- om miljø og vårt samfunnsansvar

Sør-Troms HMS-tjeneste gratulerer også de to andre nominerte bedriftene:
- Polaris Trykk AS
- Vardobaiki AS