Sør-Troms HMS-tjeneste vokser

Publisert 21.08.2017 10:38

Daglig leder Ellen Finjord i Sør-Troms HMS-tjeneste og Kristin Benjaminsen, sykepleier og tidligere daglig leder i Harstad Bedriftshelsetjeneste, ser fram til et enda sterkere samlet kompetansemiljø innen HMS i Harstad.  Benjaminsen er en av tre medarbeidere i Harstad Bedriftshelsetjeneste som nå skal styrke staben hos Sør-Troms HMS-tjeneste.

Sør-Troms HMS-tjeneste overtar Harstad Bedriftshelsetjeneste. Et lokalt kompetansemiljø innen HMS blir dermed enda sterkere.

Harstad Bedriftshelsetjeneste har kunder med til sammen 1200 medarbeidere. Disse vil fra nå av få sine tjenester innen HMS utført av Sør-Troms HMS-tjeneste, som samtidig styrker staben med tre ansatte hos den tidligere Harstad Bedriftshelsetjeneste: To sykepleiere, Rita Melbøe og Kristin Benjaminsen, pluss bedriftslege Frode Risdal, som eide bedriften.

-Vi er glade for at Risdal valgte å la Sør-Troms HMS-tjeneste overta bedriften hans. Dette bidrar til at et bredt faglig miljø styrkes i en bedrift med lokalt eierskap og alle ressurser lokalisert i Harstad, sier daglig leder Ellen Finjord i Sør-Troms HMS-tjeneste.

Sør-Troms HMS-tjeneste i Verkstedveien ved Sjøkanten senter er et medlemseid ressurssenter med base i Harstad. Før overtakelsen av Harstad Bedriftshelsetjeneste hadde bedriften 122 medlemsbedrifter med 3800 ansatte. Heretter vil 5000 arbeidstakere få tjenester innen HMS utført av Sør-Troms HMS.

-Vi har siden etableringen i 1950 ervervet og utviklet en svært solid erfaring fra elle problemstillinger som det moderne arbeidslivet måtte ha innenfor helse, miljø og sikkerhet, sier daglig leder Ellen Finjord.

I tillegg til de tre medarbeiderne fra Harstad Bedriftshelsetjeneste omfatter staben hos Sør-Troms HMS-tjeneste fysioterapeut, sykepleiere, yrkeshygieniker, jordmor og bedriftslege/spesialist i arbeidsmedisin.

Kristin Benjaminsen, sykepleier og tidligere daglig leder i Harstad Bedriftshelsetjeneste, sier at hun er glad for å være en del av et dyktig tverrfaglig miljø hos Sør-Troms HMS-tjeneste, og at det er flott å bidra med kompetanse og kapasitet for å kunne gi kundene enda bedre tjenester.