Personellendringer i STHMS

Publisert 07.12.2020 10:46

Arbeidsglede_preview
Daglig leder, Ellen Finjord, har søkt nye utfordringer og har levert stafettpinnen videre til ny konstituert daglig leder, Ann Elin Hansen. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb.
Vi har nettopp avsluttet prosessen med å finne to nye bedriftssykepleiere til teamet, og vi ønsker dem velkommen til oppstart her hos oss i januar/februar. Vår yrkeshygieniker vil også være tilbake fra fødselspermisjon i februar. Vi ser fram til et spennenede og forhåpentligvis mer driftsnormalt år i 2021.