Ny leder på Sør-Troms HMS-tjeneste

Publisert 02.09.2021 13:12
959128
En tradisjonsrik Harstad-bedrift med over 70 års historie foretar lederbytte og ser mot framtiden.
Styret i Sør-Troms HMS-tjeneste har ansatt Ann Elin Hansen som ny daglig leder.
 
Vi har en 70 år lang historie med bedriftshelsetjeneste i og for regionen. Tjenesten oppstod i industrisamfunnet og de utfordringer som var i datidens arbeidsmiljø, og mer spesifikt behovet fra Kaarbøverkstedet for å ivareta helsen til industriarbeiderne der. Vi har maktet omstillinger og møtt økende konkurranse på en god måte. Det er nå foretatt et lederbytte, men tanken om å gjøre noe godt for andre og skape arbeidsglede i friske bedrifter, står fast.  
 
Bedriften består av 8 høyt utdannede fagpersoner som løser alle typer oppdrag innenfor HMS-faget, og det er flere prosesser i gang der det nå skal ansettes enda flere. Når Ann Elin Hansen nå har overtatt roret i bedriften, så er det i en tid der endringer i bransjen går hurtigere enn noen gang før og der utviklingsarbeid er fokus, spesielt teknologisk og digitalt. Hansen er utdannet sykepleier med flere videreutdanninger, sertifisert faktaundersøker og NLP coach, og har 11 års fartstid i bedriften. Hun har vært konstituert daglig leder siden høsten 2020, og har nå rent formelt overtatt rollen.  
 
Vi har utvidet vårt geografiske nedslagsfelt de senere år, og står nå også foran spennende tider der vi ser på utvikling av tjenestetilbud, forpliktende samarbeid med lokale aktører og generell utvikling av bedrift og bransje. Vi er helt sikker på at vi har fått rett kvinne på plass i lederstolen, og vi gleder oss til hva Ann Elin og de øvrige ansatte klarer å skape av verdi for både stiftelsen, kundene og Harstad-regionen.  
 
«Forebygging fremfor å drive med brannslukking – DET er lønnsomt, både i et økonomisk og menneskelig perspektiv» 
Ann Elin Hansen (Påtroppende daglig leder)