Høstens kurs:

Publisert 06.09.2016 09:19
Motivasjon og arbeidsglede 29.9 går over tre ganger
HMS for leder 13.10
Håndtering av mobbing/konflikter i hverdagen 13.10
Grunnkurs HMS 17-18 og 27.10, samt en praksis dag.
MediYoga Starter 17.10 Går over 8 ganger 
Vold og trusler 8.11
HMS dagen 2016 17.10
Tema for årets dag er avhengighetsproblematikk eks, alkohol, narkotika, medikamenter og spill avhengighet.
Motivasjon og arbeidsglede  oppstart uke 45, går over seks ganger.

Se mer informasjon på vår kurstilbud side