HMS-prisen 2020 til AniCura Harstad

Publisert 07.06.2021 13:00

HMS-prisen 2020 AniCura Harstad AS 

27.05.21 ble det avholdt årsmøte og den årlige HMS-prisen ble utdelt.
Gratulerer til AniCura Harstad Dyreklinikk for velfortjent HMS-pris for 2020.
De har gjennom år hatt fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. De gjennomfører regelmessige vernerunder, har fokus på å pleie det psykososiale arbeidsmiljøet og har stort fokus på smittevern. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver er et viktig virkemiddel for å forebygge sykefravær og også for å øke trivsel. Her har bedriften gjort et godt arbeid, både i forhold til enkeltansatte, gravide ansatte og i planleggingen av arbeidslokalene.
Arbeidsmiljøet er grundig risikovurdert, og egnede tiltak iverksatt.
Godt jobbet av Nordvik Toyota og Pro-bygg As som også var nominert til prisen.