Anbefalinger fra Arbeidstilsynet ang. Koronavirus

Publisert 12.03.2020 12:28

 Koronavirus
Det er viktig at bedriftene gjør sine vurderinger for å bidra til å redusere smitterisiko. 
Her er de anbefalingene Arbeidstilsynet har gitt så langt.
www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/