Retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

Publisert 14.01.2021 10:39
Utropstegn i rød sirkel
Covid-19
 
  • Dersom det oppstår et betydelig smitteutbrudd i byen/lokasjonen hvor et kurs er planlagt, forbeholder vi oss retten til å tilby kurset på webinar eller booke om til en senere dato. Vi plikter å varsle om dette senest 24 timer før kursstart.
  • Når du melder deg på et klasseromskurs hos oss, samtykker du også til å etterleve vår smittevernsrutine på kurset. Dersom du ikke etterlever smittevernsreglene, forbeholder vi oss retten til å bortvise deg fra kurset uten kompensasjon. Dersom du mistenker at du kan være smittet, kan du kontakte oss for å booke om kursplassen din.