Hvordan hjelpe hjelperen? - 9.mai

Publisert 24.04.2019 13:30

Hva kan du som kollega – eller du som leder - gjøre for å ivareta ansatte som utsettes for påkjenninger på arbeidsplassen? Enten man opplever utagerende adferd, trusler og vold, eller har samtaler/ veiledning som oppleves belastende, kan det føre til helseproblemer. Hvordan hjelpe hjelperen? 
Målgruppe: leder, medarbeider, verneombud, tillitsvalgt eller andre som har interesse for tema.

Det finnes mange hjelpere i bransjer som f.eks;
- helse og omsorg,
- psykisk helse,
- oppvekst (skole/SFO/barnehage),
- barnevern,
- NAV,
- serviceyrker (bl.a. drosje, hotell og restaurant)
- retts- og påtalemyndighet og
- media.

 

Meld deg på her.

 
Foredragsholder: Ole Greger Lillevik
Ole Greger Lillevik (1)
  
 
Dato:  9. mai. , kl. 10:00-15:00
Sted:   Stangneshallen Kafé
Pris: Medlemmer:       kr 600,-
          Avtalekunder:     kr 800,-
          Andre:                 kr 1000,-
 
Påmeldingsfrist snarest, og innen 23.april.