Håndtering av mobbing/konflikter i arbeidshverdagen - 7.okt.

Publisert 24.04.2019 10:51

Konflikter på arbeidsplassen er umulig å unngå. Så lenge det dreier seg om faglig uenighet kan konflikter være positive fordi de tydeliggjør vesentlige temaer og de gir mulighet for problemløsning og forandring. Det er dessverre slik at konflikter kan få negative utfall og påvirke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen. Noen ganger kan det også ende med mobbing av enkeltpersoner. Dette kurset er ment som en innføring i det å forstå og håndtere mobbing og konflikter, og hvordan man kan forebygge at mobbing/konflikter utvikles.

Innhold:
- Hva er mobbing/konflikter
- Hva sier arbeidsmiljøloven om konflikt/mobbing
- Hvordan forebygge og håndtere mobbing og konflikter i hverdagen.
- Hvordan kan vi som Bedriftshelsetjeneste bistå.
- Passer for ledere, personalansvarlige, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre med interesse for tema.
 
Dato: Torsdag 7. oktober kl. 08:30 -11:30.
Sted: i våre lokaler i Verkstedveien 1, 2. etg.
Kursavgift:  1 time trekkes fra i bedriftens timer.             Andre: kr 1200,-
 
Påmeldingsfrist:  23.september