Grunnkurs HMS - 21., 22. februar og 1. mars 2023

Publisert 26.09.2022 09:00
For deg som trenger HMS-faglig påfyll, er nytt verneombud eller medlem av AMU på din arbeidsplass.

Vårt HMS grunnkurs (tidligere 40-timerskurset) gir deg kunnskaper om hvordan du kan flytte bedriftens HMS-aktiviteter inn i det daglige arbeidet:

 -  Lovkrav til systematisk HMS-arbeid
  - Aktører i HMS-arbeidet
  - Kartlegging av arbeidsmiljøet
  - Kommunikasjon og konflikthåndtering
  - Verneombudets rolle
  - Sykefraværsarbeid
  - Ergonomiske belastninger
 
Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og HMS-ansvarlige.
Påmeldingsfrist snarest og senest:  6. februar

Meld deg på her.

Kurssted: Stangneshallen Kafé.
Dato       : 21., 22. februar og 1. mars 2023. Alle dager fra kl. 08.30-15.30. 
I tillegg til kursdagene kommer en dag til HMS-arbeid på egen arbeidsplass.

Kursavgift medl./avtalekunder: kr 7000,-
Kursavgift andre                        : kr 8300,-