Grunnkurs HMS - 12., 13. og 20. oktober 2022

Publisert 08.10.2021 12:43

 Undervisning1
For deg som trenger HMS-faglig påfyll, er nytt verneombud eller medlem av AMU på din arbeidsplass.

 Vårt HMS grunnkurs (tidligere 40-timerskurset) gir deg kunnskaper om hvordan du kan flytte bedriftens HMS-aktiviteter inn i det daglige arbeidet:

 -  Lovkrav til systematisk HMS-arbeid
  - Aktører i HMS-arbeidet
  - Kartlegging av arbeidsmiljøet
  - Kommunikasjon og konflikthåndtering
  - Verneombudets rolle
  - Sykefraværsarbeid
  - Ergonomiske belastninger
 
Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og HMS-ansvarlige.
Påmeldingsfrist snarest og senest:  21.sept.

Meld deg på her.

Kurssted: Stangneshallen Kafé.
Dato       : 12., 13. og 20 . okt. Alle dager fra kl. 08.30-15.30.
                 I tillegg til kursdagene kommer en dag til HMS-arbeid på egen arbeidsplass.

Kursavgift medl./avtalekunder: kr 7000,-
Kursavgift andre                        : kr 8300,-